CTD – خدمات بازگرداندن و بازاریابی

بازار دوم جدید - شانسی بزرگ برای تمام بخش‌های سهیم

خرید اجناس بهصورت آنلاین هیچوقت آسانتر از اکنون نبوده است. حدود 2.5 میلیارد پاکت در سال گذشته در آلمان ارسال شدهاند. ولی: حدود 5-10% آنها پس فرستاده شدهاند، که برای فروشندگان فراوانی مشکلی بزرگ و پرهزینه است، چراکه برای این منظور به انبار، پرسنل و هزینههای ارسال اضافی نیاز است.


آیا این مشکل را می‌شناسید؟ پس باید باهم صحبت کنیم!

ما چه محصولاتی را تحویل می‌گیریم/می‌فروشیم؟

 • اقلام مرجوعی (مرجوعی مشتریان و فروشگاهها)
 • مدلهای قدیمی/اقلام از رده خارج شده (محصولات End-Of-Liftetime)
 • اقلام ب
 • اقلام نمایشی
 • نواقص تولید

به همین راحتی:

مشتری شما اجناس را مرجوع میکند.
مشتری شما اجناس را مرجوع میکند.
ما اجناس را پذیرفته، عملکرد آنها را بررسی نموده و آنها را در انبار قرار میدهیم.
ما اجناس را پذیرفته، عملکرد آنها را بررسی نموده و آنها را در انبار قرار میدهیم.
ما محصولات را از کانالهای مختلف میفروشیم.
ما محصولات را از کانالهای مختلف میفروشیم.
پس از فروش موفق با شما تسویه حساب میشود.
پس از فروش موفق با شما تسویه حساب میشود.

تمام این فرآیند برای شما رایگان بوده و بدون هزینه قابل اجراست.

مزایا در یک نگاه:

 • بدون هزینه پرسنل
 • بدون هزینه انبارداری
 • بدون نگهداری از اقلام قدیمی
 • هزینههای فرسایش بسیار کمتر
 • سود بازاریابی بالا
 • فرآیندهای سادهتر/بهینهتر
 • کسب مشتریان جدید

یک معامله زمانی معامله خوبی است که همه طرفین سود کنند.