CTD - شکل دهی و توسعه تجاری

بازرگانی شما - در دست‌های ما = موفقیت

آیا قصد دارید در جمهوری فدرال آلمان شرکتی تأسیس نموده یا از خارج به داخل آلمان توسعه یابید؟ ما شما را از آغاز یاری نموده و تا زمانی که مایل باشید همراهی میکنیم.


با کمک تیم ما برای تمام بخش‌های مربوطه آمادگی اجرای موفق و فوری تدابیر را خواهید داشت.

تیم ما از بخش‌های زیر تشکیل شده است:

 • بنیانگذاری شرکت
 • مشاوره بنیانگذاری شرکت و مشاوره تجاری
 • وکالت
 • مشاوره مالیاتی
 • تیم فروش و خرید
 • مدیرعامل داخلی

ما خدمات خود را در سه بسته متفاوت به شما ارائه میدهیم. بهعلاوه میتوانیم در صحبت با شما راه حلهای اختصاصی به شما ارائه دهیم.

پایه: تیم فروش ما، موفقیت شما!

ما محصولات شما را در شبکه فروش اروپاییمان ارائه میکنیم. شما از ساختارها و تجربه طولانی ما در این زمینه بهرهمند میشوید. مسلماً بخش خدمات توزیع ما آماده کمک به شما است (انبار کردن، بسته بندی، تخلیه انبار).

 • برای شما رایگان، چرا که فروش بر اساس کمسیون انجام میشود
 • شبکه فروش در سراسر اروپا
 • خط ویژه تماس با تمام توزیع کنندگان نامدار در تمام بخشها
 • فروشگاه آنلاین به نام شما (به چند زبان) یا بهصورت جایگزین در فروشگاه آنلاین ما
 • تیم خرید و فروش موفق

پیشرفته: تأسیس شرکت توسط ما، مدیریت شرکت در محل توسط شما!

بهعلاوه بسته پایه ما تأسیس شرکت شما را نیز بر عهده میگیریم. در این زمینه انتخاب نوع قانونی از اهمیت بالایی برخوردار است. این تصمیم نه تنها با مسائل مالیاتی، بلکه با مسائل مربوط به بیمه خدمات اجتماعی و موارد قانونی تجاری پیوند خورده است.

 • پس از دریافت مشاوره از طرف متخصصان ما، ما برای شما زیرساختهای بهینه را بر اساس نیازها و بودجه شما انتخاب میکنیم
 • آنالیز منظم توسط متخصصان ما
 • جلوگیری از ایجاد هزینههای اضافی به لطف زیرساختهای بهینه بر اساس نیازهای شما
 • راهنماییهای تکمیلی حقوقی و مالیاتی توسط وکلا و مشاوران مالیاتی ما

ویژه: اهداف شما مأموریت ما هستند!

إبهعلاوه بسته پیشرفته ما نه تنها مقر شما را در آلمان یا اروپا تأسیس میکنیم، بلکه این مراکز را با پرسنل خود مدیریت میکنیم.

برای انتخاب پرسنل، ما از شبکه بزرگ خود بهره میگیریم تا دائماً تیم مناسب با نیازهای شما را تشکیل دهیم.

این موضوع پتانسیل صرفه جویی عمدهای در هزینهها ایجاد میکند، چرا که ما بازارها را میشناسیم و لذا میتوانیم بهصورت هدفمند و سریع عمل نماییم، درحالیکه شما از ابتدا میتوانید پیشرفت را دور مشاهده نموده و سپس ما نتایج را به شما ارائه مینماییم.

 • آنالیز توسط متخصصین ما
 • برنامه ریزی مشترک بودجه
 • نظارت دائم و ارائه گزارشها به شما
 • مدیریت توسط ما با توجه به خواستههای شما
 • شما بودجه خود را برنامه ریزی نموده، ما برای موفقیت شما تلاش میکنیم

تیم شایستگی

تیم شایستگی