فلسفه شرکت

شرکت Cargo Truck direct، ما این هستیم

شرکت Cargo Truck direct از افرادی تشکیل شده است که از طرف شرکت و مشتریان ما مسئولیت می‌پذیرند. شرکت Cargo Truck direct گام به گام توسط مشتریانش به شرکتی نامدار و موفق بدل شده است. ما تمام تلاش خود را برای هر تماس تلفنی و هر قرارداد انجام می‌دهیم. تمام تیم ما خود را در موفقیت و خوش‌نامی شرکت Cargo Truck direct سهیم می‌داند.

ما به‌سختی تلاش می‌کنیم و ارزش کار سخت را می‌دانیم!

توقعات و درک ما مستلزم تلاش‌های فردی فراوان و مسئولیت‌پذیری شخصی است. شرکت Cargo Truck direct برای این مسئولیت‌پذیری حقوقی متناسب با عملکرد پرداخت ‌نموده و امکانات متعددی برای پیشرفت شغلی و آموزش‌های تکمیلی ارائه می‌کند.

شرکتی برای شرکت‌ها

ما به اعضای تیممان آزادی کاری داده و به آنان اعتماد کامل داریم. آن‌ها بدین‌وسیله این امکان رادارند که فرآیندهای کاری را به‌صورت شخصی و با مسئولیت فردی طراحی و هدایت کنند. افراد دارای روحی کاری واقعی و انگیزه فردی در شرکت Cargo Truck direct فضای مناسب برای پیشرفت شغلی و ارتقا شخصی را می‌یابند.

صداقت و صمیمیت اساس موفقیت ما هستند.

ما استانداردهای بالای خود را هرروزه به مشتریان و شرکای خود نشان می‌دهیم. هدف ما، ایجاد ارتباطات صادقانه و پایدار با مشتریانمان است که در این راستا به‌صورت منصفانه با مشتریان برخورد شده، نیازهای آن‌ها تأمین ‌شده و اعتماد آن‌ها کسب می‌شود. این روابط بناشده بر اساس صداقت و اعتماد، مبنای موفقیت ما هستند.

نزدیکی به مشتریان

خدمات بی‌نقص به مشتریان نه‌ تنها تعهد ما بلکه اساس بی‌قیدوشرط و فعالیت‌های تجاری ماست. خدمات مشتریان همچنین فاکتور تعیین‌کننده برای ارتقا شغلی در تیم ما است. فرض مسلم ما درباره خدمات مشتریان خوب: ما تنها زمانی راضی هستیم که خدماتی بیش از انتظارات مشتریان به آن‌ها ارائه نماییم. اعتماد طولانی‌مدت مشتریانمان به ما، گواه موفقیت ما در این زمینه است.  

نوآوری درنتیجه انگیزه

شرکت Cargo Truck direct تشخیص داده است که انگیزه کاری تیممان کلید نوآوری است. به کمک اعضای پرانگیزه تیممان می‌توانیم پتانسیل‌های بهینه‌سازی در فرآیندهای کاری را سریع‌تر و بهتر تشخیص داده و اجرا کنیم، تا بتوانیم از تمام پتانسیل‌های گسترش شرکت بهره بگیریم. به لطف ارتباطات شفاف و آنالیز دائم فرآیندها می‌توانیم از نوآوری و بهینه‌سازی خدمات مشتریان تا ایجاد بخش‌های کاری جدید پشتیبانی کنیم.

 ما در کنار هم قدرتمند هستیم

ما برای موفقیت ایده‌ها و تعقیب اهداف تعیین‌شده‌مان به همراه هم در تیم‌ها به‌سختی کار می‌کنیم. اصطلاح تیم به این معنی نیست که :"چه‌بهتر، کسی دیگر انجامش می‌دهد!". برای ما پرواضح است که تعقیب اهداف مشترک در فضای کاری دوستانه به تقویت روحیه تیمی منجر می‌شود که باعث آزاد شدن انرژی‌ها و انگیزه‌ها می‌شود. با دانستن این موضوع، Cargo Truck direct  مستقیماً از اتحاد بین اعضای تیم حمایت می‌کند، چراکه آن‌ها اساس موفقیت شرکت ما هستند.